Яблоко на болгарском языке

яблоко

1 яблоко

2 яблоко

яблоко кислое яблоко ξινό μήλο•

ранние сорта яблок πρώιμες ποικιλίες μήλων,

3 яблоко

4 яблоко

Adam`s apple;
глазное

у негде упасть there is hardly room to move;

от яблони недалеко падает посл. like mother, like daughter;
в

5 яблоко

6 яблоко

7 яблоко

наливное яблоко — ripe apple, juicy apple

яблоко от яблони недалеко падает — like father like son; the apple doesn’t fall far from the tree

яблоко раздора — apple of discord, bone of contention

яблоку негде упасть — there’s not an inch of room, there’s no room to move; there’s not room to swing a cat

8 яблоко

яблоку негде упасть — энә төртөр урын юҡ, аяҡ баҫыр урын юҡ

9 яблоко

10 яблоко

11 яблоко

яблоко от яблони недалеко падает — пгв tal árvore, tal fruto; tal pai, tal filho

12 яблоко

♢ Адамово яблоко — Adam’s apple

яблоко раздора — apple of discord, bone of contention

яблоку негде упасть — there’s not an inch of room, there’s no room to move

13 яблоко

14 яблоко

глазное яблоко — globo [bulbo] oculare

глазное я́блоко анат. — globo / bulbo oculare

адамово я́блоко — pomo d’Adamo

я́блоко раздора — pomo della discordia

я́блоку негде / некуда было упасть — pieno zeppo; pieno come un uovo

я́блоко от яблони недалеко падает — tal padre, tal figlio

15 яблоко

16 яблоко

яблоко от яблони недалеко падает погов. — яблык ад яблыні недалёка коціцца, якая матка, такое й дзіцятка, якое дрэва, такі клін, які бацька, такі сын

17 яблоко

яблоко от яблони недалеко падает — la stecca vien dal legno (tale padre, tale figlio)

Читайте также:  Яблоки как влияют на организм

18 яблоко

19 ЯБЛОКО

20 яблоко

в я́блоках — ( о масти лошадей) в я́блука, в я́блуках

глазно́е \яблоко — анат. о́чне я́блуко, диал. ба́нька

\яблоко раздо́ра — я́блуко незго́ди

\яблоко от я́блони недалеко́ па́дает — погов. яке́ корі́ння, таке́ й насі́ння; яки́й дід, таки́й і його́ плід; я́блучко від яблу́ньки (я́блуні) недале́ко відко́титься

я́блоку не́где упа́сть — ні́де й го́лки встроми́ти, ні́де ку́рці клю́нути

См. также в других словарях:

ЯБЛОКО — ср. яблонный, яблоновый плод, плод дерева яблонь или яблоня жен. Pyrus malus. Дикая яблоня, яблоня дичок, Pyrus acerba, дает мелкие, кислые и горьковатые яблоки, кислицу или резань (рязань), но холя и уход вывели из дичка множество вкусных пород … Толковый словарь Даля

ЯБЛОКО — ЯБЛОКО, яблока, ср., и (обл.) яблок, яблока, муж., мн. яблоки, яблок и яблоков. Плод яблони, обычно шаровидной формы. Спелое яблоко. Зеленое яблоко. Сладкие яблоки. Сушеные яблоки. Гнилое яблоко. ❖ Адамово яблоко то же, что кадык. В яблоках о… … Толковый словарь Ушакова

«Яблоко» — избирательный блок (создан в октябре 1993), политическое общественное объединение (учреждено на I съезде в январе 1995), одноименная фракция в Государственной Думе Российской Федерации I, II, III созывов. В настоящее время является общероссийской … Политология. Словарь.

ЯБЛОКО — ЯБЛОКО, а, мн. яблоки, яблок, ср. Плод яблони. Антоновские, анисовые, коричные яблоки. Летние сорта яблок. Сушёные, мочёные, печёные яблоки. Компот из яблок. Я. от яблони недалеко падает (посл. о том, кто унаследовал плохое, неблаговидное… … Толковый словарь Ожегова

яблоко — негде яблоку упасть.. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. яблоко кандиль, яблоки, райка, розмарин, кальвиль, ренет, фрукт, пепинка, джонатан, шафран, коричное, симиренка,… … Словарь синонимов

Читайте также:  Абрикос кафе в караганде

яблоко — Яблоко, это существительное принадлежит среднему (не мужскому!) роду и имеет часто встречающееся у таких слов окончание «о». Мы говорим: Какое вкусное яблоко, но не Какой вкусный яблок. Множественное число имеет форму яблоки, а в родительном… … Словарь ошибок русского языка

ЯБЛОКО — Явлинский Болдырев Лукин в названии политического блока полит. ЯБЛОКО «я буду любить одного, как обещала» татуир … Словарь сокращений и аббревиатур

ЯБЛОКО — в ботанике сочный, обычно многосемянный нераскрывающийся плод растений семейства розоцветных подсемейства яблоневых груши, яблони, айвы, рябины и др. В быту яблоком называется плод яблони … Большой Энциклопедический словарь

ЯБЛОКО — ЯБЛОКО, сочный и мясистый многосемянный плод с тонкой кожицей, формирующийся из гипантия, цветочной трубки, образованной срастанием, главным образом, нижних частей ОКОЛОЦВЕТНИКА и тычиночных нитей. Не развивается из ПЛОДОЛИСТИКА и потому является … Научно-технический энциклопедический словарь

ЯБЛОКО — общероссийское общественно политическое движение либеральной ориентации. Образовано в 1993. С 1993 имеет фракцию в Государственной думе Российской Федерации. Лидер Г. А. Явлинский. Источник: Энциклопедия Отечество … Русская история

Источник

Поделиться с друзьями
admin
Едим и готовим из экологически чистых продуктов
Adblock
detector