വെറും മൊബൈൽ കമ്പനി അല്ല സാംസങ് How Samsung's Marketing Strategy Transformed Them Into Global Brand

0 Просмотры
Издатель
Категория
Игры стратегии
Комментариев нет.